Onderlinge kindermassage in groep 8

Leerkracht Esther de Best van KBS "De Balsemyn" uit Eastermar: "We hebben OKM op school om pesten tegen te gaan en te voorkomen. Er wordt op het plein veel gestoeid. Sommige kinderen zijn erg lichamelijk, dit kan wel eens uitmonden in ruzie. Door OKM leer je kinderen op een andere manier met elkaar om te gaan. De kinderen vinden de massage erg leuk en kijken er naar uit. Het geeft ze rust en ze krijgen ook meer vertrouwen in elkaar. Je leert je overgeven aan een ander. Bepaalde kinderen liggen wat minder in de groep. Dit verbetert door OKM."

Onderlinge kindermassage in de klas

In groep 7 leunt Paula(10) ontspannen voorover op haar tafeltje, met haar hoofd op haar armen. De helft van de klas zit in dezelfde houding. De anderen masseren op aanwijzingen van de juf de rug, nek en armen onder begeleiding van zachte achtergrondmuziek. In de klas heerst een serene sfeer en iedereen is in zijn element. Na de massage vertelt Paula : 'Ik was vóór de massage heel zenuwachtig voor de spreekbeurt die ik vanmiddag moet houden, maar nu ben ik zo rustig en ontspannen, dat het vanmiddag vast goed gaat'.

Onderlinge kindermassage in de klas

Touching Child Care heeft een volstrekt nieuwe methodiek ontwikkeld om problemen in de klas en op school/pedagogische instellingen aan te pakken door gebruik te maken van onderlinge kindermassage. Hierbij kan men denken aan: pestgedrag, agressiviteit, passiviteit, hyperactiviteit, concentratieproblemen en onrust in de klas. Heeft niet ieder kind/jong-volwassene recht om op te groeien in een veilige leefomgeving!

De Kriebelkist in groep 1 en 2

Leerkracht  Aly van Dijk van KBS "De Balsemyn": "De kleuters vinden het leuk om met elkaar een aanraakspel te doen met materialen uit o.a. "De Kriebelkist". Sommige kinderen vinden het eerst eng maar het went snel. Door OKM durven de kinderen op een andere manier contact met elkaar te maken. Van te voren spreken we af dat we elkaar geen pijn doen. Na afloop bespreken we de massage en bedanken de kinderen elkaar met een handdruk." Wanneer je deze methode gebruikt, heb je er het hele jaar profijt van. Daar is Aly van overtuigd!

Onderlinge kindermassage op school

Schoolleider Egbert Schilstra: In aanvang was ik sceptisch. "Is het niet te zweverig”? “Past het binnen de identiteit van onze school?” Al tijdens de teamtraining werd duidelijk dat het vooral een gezamenlijk rustmoment is waarbij respectvol gewerkt wordt. Veelal vanuit een verhaal en muziek worden handbewegingen op de rug, armen en het hoofd gemaakt, over de kleding heen. We werden er als team al rustig van. Aanleiding om het in alle klassen in te zetten. Op die manier werken we aan een betere sfeer in de hele school. Niet reactief, maar pro-actief! “Handen die respectvol masseren, zullen minder gaan slaan”