Touching Child Care verzorgt ook workshops, trainingen, inspiratie- of opfrisbijeenkomsten en informatieavonden op maat. Tijdens bijvoorbeeld studie(mid)dagen of -ochtend(en) krijgen jij en je collega’s die informatie en werkvormen aangeboden die voor jullie het meest nuttig zijn.

 

Voorbeelden van trajecten “op maat”: 

  • Studiedag voor leerkrachten van alle ‘bouwen’: onderbouw, middenbouw, bovenbouw –Tijdens deze dag worden de leerkrachten/begeleiders opgeleid om massage in de klas/groep toe te passen. De specifieke massagegrepen worden aangeleerd. De leerkrachten ondergaan de massagelessen zelf en worden uitgenodigd om deze lessen zelf te geven in een oefensituatie. Hierbij krijgen zij gerichte instructie over de manier waarop massage in de klas/groep op een veilige manier toegepast kan worden. Praktische tips staan hierbij voorop.
  • Studiedag per bouw – Voor omschrijving: zie hierboven
  • Studie(mid)dag of -ochtend voor pedagogisch werkers van bijv. KDV’s, BSO’s, PSZ of gastouderbureaus.
  • Begeleiding in de klas/groep – Indien nodig kan er begeleiding in de klas/groep gegeven worden. De trainer van TCC kan dan bijvoorbeeldt een voorbeeldles geven, zodat de leerkracht kan zien hoe de massageles gegeven wordt. Of de leerkracht krijgt instructie in de klas zelf. Ook is er ruimte voor nabespreking en begeleiding.
  • Informatieavond voor (gast)ouders – Tijdens een presentatieavond worden (gast)ouders geïnformeerd over de filosofie en de aanpak van de methodiek Touching Child Care. Ook gaan ze door praktijkoefeningen het effect zelf ervaren. Geschikt voor ouderavonden van bijv. scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouderbureau’s.
  • Inspiratie- of opfrisbijeenkomsten – Na een aantal maanden of jaren praktijkervaring te hebben opgedaan met de methodiek Touching Child Care kan het nuttig zijn om een inspiratie- of opfrisbijeenkomst te plannen. Vooraf kijken we hoe onderlinge kindermassage en aanraakspel nu gebruikt worden in jouw organisatie en op welk vlak jullie kennis willen aanvullen of opfrissen.

Een traject op maat voor jouw school, bedrijf of organisatie plannen? Mail dan voor meer informatie naar info@touchingchildcare.nl of bel.