VOOR TRAINERS

Ons cursusaanbod is gericht op verschillende doelgroepen, van ouders tot trainers en andere professionals.

De workshop van de kriebelkist is gericht op ouders, andere opvoeders en werknemers van pedagogische instellingen zoals een leidster op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Het doel van de workshop is om veel ideeën en werkvormen op te doen om in de praktijk met kinderen direct toe te kunnen passen.

De training onderlinge kindermassage voor professionals is een training gericht op leerkrachten in het basisonderwijs, pedagogisch werkers van kinderdagverblijven, kindercoaches en andere professionals die met kinderen werken. Het doel van de training is om handvatten te geven om het pedagogisch klimaat in een groep positief te beïnvloeden. Er worden veel werkvormen aangeboden en de methodiek wordt vanuit theorie onderlegd. De cursist ontvangt bij deze training een map werkvormen en verhalen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

De inspiratiedag is een dag voor iedereen die de training onderlinge kindermassage voor professionals (voorheen leerkrachttraining) heeft gevolgd. Het ochtendprogramma bestaat uit uitwisseling van ervaringen op het gebied van onderlinge kindermassage uit de praktijk van alle dag. In de middag behandelen we een thema uit de verzameling door oud-cursisten aangedragen onderwerpen. Denk hierbij aan een workshop Haptendo, zingen en aanraken of pubers en aanraken.

Voor scholen die interesse hebben in het invoeren van de methodiek zijn er verschillende mogelijkheden. Onze trainers verzorgen studiedagen voor schoolteams. Heeft u een vraag voor (een deel van) uw school? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Aankomende cursussen

Zoekt u een traject op maat of heeft u een specifieke vraag? Neem dan contact op met Touching Child Care

CONTACT